Ads Top

Voor meer reizigers beter Amsterdams OV voor fors minder subsidie

Meer reizigers in tram, bus en metro die sneller op hun bestemming zijn tegen veel minder subsidie. Met het vervoerplan 2014 ‘Op weg naar beter OV’ dat vandaag is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam zet de vervoerder de eerste concrete vervoerkundige stappen. Tot en met 2024 denkt GVB het Amsterdamse openbaar vervoer ten minste 10% veiliger te kunnen maken, meer dan 20% sneller, met een derde meer reizigers en ten minste 40% minder exploitatiesubsidie. Het Amsterdamse openbaar vervoer wordt naar verwachting dit najaar gegund aan GVB tot en met 2024.
Het openbaar vervoer in Amsterdam moet het doen met fors minder exploitatiesubsidie, van 150 miljoen euro in 2011 naar circa 50 miljoen euro in 2024. Maar door slimme keuzes te maken, kan de kwaliteit van het OV zelfs omhoog. GVB doet dat door in te spelen op de veranderende mobiliteitsstromen, de reistijd te verkorten, een helder netwerk te bieden, (dynamische) reisinformatie verder te verbeteren en simpelweg door daar te rijden waar de reizigers zijn. Tevens wordt de sociale veiligheid verbeterd.
Het openbaar vervoer is er voor alle reizigers, voor Amsterdammers, bezoekers en toeristen, maar óók voor studenten en forensen. Het nieuwe dienstregelingsconcept moet forensen en studenten sneller op hun bestemming brengen via de vijf belangrijkste OV-poorten van Amsterdam: station Zuid, Centraal Station, Amstelstation, station Bijlmer ArenA en station Sloterdijk.
De hoogfrequente metro is en blijft, zeker na de komst van de Noord/Zuidlijn, de ruggengraat van het OV. Lijnen zonder toegevoegde waarde worden geschrapt. Trams en bussen krijgen een betere aansluiting op de diverse metrolijnen die hoogfrequent rijden.
Het huidige ‘spaghetti-netwerk’ van het Amsterdamse OV is fijnmazig, slingert door de stad en heeft relatief lage frequenties. Reizigers van nu willen juist hoogfrequente lijnen. Een keer overstappen vinden ze minder erg, zolang de frequentie van die lijn maar hoog is en ze dus niet lang hoeven wachten.
Het OV gaat extra rijden waar veel reizigers zijn. De inzet op zwakke lijnen verschuift naar sterke lijnen. De minst frequente en gebruikte tram 25 (6000 reizigers per dag) rijdt niet langer vanaf 2014. Ter vergelijking: tram 1 en 5 vervoeren elk bijna 35.000 reizigers per dag. Het drukste deel van tram 25 is dat tussen CS en het Muntplein waar op hetzelfde tracé ook tram 4, 9, 16 en 24 rijden. Daar staat tegenover dat tram 4 en bus 65 maar vooral tram 12 tussen de belangrijke stations Sloterdijk en Amstel vaker gaan rijden. Hierdoor profiteren 17.000 reizigers door sneller op hun bestemming te arriveren tegenover een kleine groep van 330 reizigers die nu opstappen op de laatste drie haltes van tram 25 en wier halte 100 tot 200 meter verder ligt.
Ook buslijn 46 rijdt niet langer vanaf 2014 en drie relatief weinig gebruikte bussen krijgen minder ritten, vooral ‘s avonds na 20 uur en zondag voor 11 uur. Voor de reizigers is er binnen 400 meter een alternatieve halte. Voor bus 46 zijn dat bijvoorbeeld de lijnen 7, 13, 14, 18 en 69. Tevens gaat een vijftal drukgebruikte bussen vaker rijden. De metro wordt op termijn hoogfrequent en doet in 2014 daartoe een eerste stapje door vaker te rijden op zaterdag- en zondagochtend.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.