Ads Top

Nederlandse rechter stelt AnsaldoBreda in het gelijk

De rechtbank in Utrecht heeft zich gisteren tegen de NS en in het voordeel van AnsaldoBreda, de Italiaanse fabrikant van de V250, uitgesproken. De rechtbank gaf opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de Fyra V250 treinen en wees het verzoek van AnsaldoBreda toe.
Een team van onafhankelijke experts gaat de kwaliteit van de treinen beoordelen en waarderen. De deskundigen zullen uitsluitsel geven over de vraag of de door AnsaldoBreda aan de NS en de Belgische NMBS geleverde treinen voldoen aan de contractuele verplichtingen. Ook wordt onderzocht of er onoverkomelijke defecten bestaan die toekomstig gebruik door de Nederlandse en Belgische spoorwegen verhinderen. Ten derde spreekt het team zich uit over de vraag of AnsaldoBreda adequate stappen heeft ondernomen nadat er in Januari van dit jaar problemen met de treinen werden geconstateerd.
Deze beslissing staat haaks op het eerdere vonnis van 3 juli jl. waarin de rechter zich uitsprak in het voordeel van NS en NMBS. Tegen de uitspraak van de rechtbank van vandaag kunnen NS en NMBS niet meer in beroep gaan.
De rechter heeft bepaald dat de betrokken partijen op uiterlijk 28 november gezamenlijk de leden van het team moeten hebben gekozen.
In de afgelopen weken hebben meerdere Noord-Europese media gegevens uit het Mott MacDonald rapport gepubliceerd. De conclusies van dit rapport, dat in opdracht van de NS uitgevoerd door het prestigieuze onderzoeksbureau Mott MacDonald is opgesteld, wijzen onmiskenbaar uit dat de Fyra V250 treinen veilig en betrouwbaar zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.