Ads Top

Rover ontevreden over herfstvakantie op het spoor

Rover is zeer ontevreden over de prestaties op het spoor tijdens de herfstvakantie. Veel reizigers werden gedupeerd door (uitgelopen) werkzaamheden, vertragingen en te korte treinen. Rover ontving 800 klachten over volle treinen tijdens de herfstvakantie, wat grotendeels te wijten is aan de enorme hoeveelheid buitendienststellingen op het spoor waar door NS bovendien slecht op werd ingespeeld.
Geplande en ongeplande werkzaamheden, misrekening van spoorcapaciteit en nakomende seinstoringen dupeerde vele reizigers deze herfstvakantie. Daarnaast waren veel reizigers door buitendienststellingen aangewezen op vervangende bussen en extra overstappen, ook op werkdagen. Bijvoorbeeld op het traject Haarlem-Amsterdam, waar duizenden reizigers op vrijdag in de spits op schaarse bussen moesten wachten. Reizigers tussen Utrecht en Nijmegen moesten omreizen via Den Bosch, maar vanaf Den Bosch reden minder intercity’s die bovendien niet maximaal verlengd waren. Het resultaat werd door veel reizigers omschreven als “veevervoer”.
“De enige oplossing in de ogen van ProRail en NS is kennelijk dat een substantieel deel van de reizigers wegblijft. Ik moet zeggen: daar wordt door ProRail en NS serieus aan gewerkt”, concludeert Rover. De Reizigersvereniging observeert dat het met de reizigershinder door buitendienststellingen van kwaad tot erger gaat, en dat een andere benadering met meer oog voor beperking van reizigershinder hoogstnoodzakelijk is.
Rover wil dat ProRail de vele buitendienststellingen staakt en NS een einde maakt aan het veel te krap plannen van materieel. Rover zal de gevolgen van de vele buitendienststellingen tijdens de herfstvakantie aan de orde stellen in het Locov (landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.