Ads Top

Mogelijke financiële tegenvaller bij vernieuwing regionaal Utrechts tramsysteem

Het projectkrediet voor de realisatie van een nieuw en geïntegreerd regionaal tramsysteem tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein moet onder de loep worden genomen. Provinciale Staten stemden eind 2016 in met het project en stelden hiervoor 141 miljoen euro beschikbaar. Aanleiding van deze bijstelling is een eerste analyse van het actuele risicoprofiel, op basis waarvan de kostenraming voor het project is geactualiseerd. Volgens de huidige verwachting is een aanvullend bedrag van €15 - €20 miljoen nodig om het project te realiseren.

Dit is exclusief mogelijke kosten van een eventuele kwaliteitsimpuls van de tramhalte Nieuwegein-Centrum. Gedeputeerde Dennis Straat is onaangenaam verrast door deze onvoorziene tegenvaller en wil mogelijke beheersmaatregelen verder uitwerken om deze onverwachte meerkosten te verlagen. In juni is meer zicht op de gevolgen van de projectraming en het definitieve ontwerp.

Met het besluit van Provinciale Staten in 2016 is het sein op groen gezet voor een vervanging van de trams die momenteel rijden en een vernieuwing van de trambaan in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein. De trams en de trambaan op dit tracé zijn na ruim 30 jaar aan het einde van de technische levensduur. Vanwege de komst van nieuwe, langere lage vloer trams worden alle haltes langs de trambaan verlaagd en verlengd. Bovendien zal de huidige trambaan worden gekoppeld aan de Uithoflijn, waardoor reizigers zonder overstap gebruik kunnen maken van de tram over het gehele traject.

De voorbereidende werkzaamheden aan dit project zijn momenteel in een vergevorderd stadium. De laatste hand wordt gelegd aan een definitief ontwerp waarna medio 2018 de aanbesteding start, zodat de aannemer voldoende tijd heeft voor de voorbereiding. Het merendeel van het werk zal volgens planning in juni-september 2020 worden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen niet zonder hinder en overlast voor de omgeving en reiziger worden uitgevoerd. Zo zullen tijdens de werkzaamheden geen trams rijden tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein en komt er vervangend busvervoer.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.