Ads Top

OV loket vraagt compensatie sterabonnement

Het OV loket, in 2008 door Rover met steun van het Ministerie I&M opgericht als onafhankelijke ombudsman voor beter openbaar vervoer, vraagt van OV-bedrijven een goede compensatieregeling voor forenzen en scholieren.

Een dergelijke regeling is nodig omdat voor veel vaste klanten van het openbaar vervoer het nieuwe jaar begonnen is met een forse financiële tegenvaller. Dit is volgens het OV loket “ongewenst omdat er geen betere vervoersprestatie tegenover staat”. Dit signaleert het OV loket in een rapportage die vandaag verschijnt.

Aanleiding voor de kostenstijgingen is de afschaffing van het landelijke sterabonnement voor het stads- en streekvervoer. Een sterabonnement is bedoeld voor reizigers die vaak binnen een bepaald gebied of op een bepaald traject reizen. Het vervoersbewijs gaat uit van een centrumzone en een aantal zones rondom, waarvoor tot voor kort in heel Nederland per zone hetzelfde tarief gold. Per 1 januari is een einde gekomen aan het landelijke systeem en is elke regio vrij om zelf een dergelijk abonnement aan te bieden (tegen een zelf te kiezen tarief) of dat niet te doen.

Wat vervolgens gebeurde, is volgens het OV loket symptomatisch voor de versnippering die de decentralisatie van het openbaar vervoer heeft opgeleverd. In sommige regio’s zijn inmiddels nieuwe regionale sterabonnementen ontwikkeld die in meerdere regio’s en bij verschillende OV-bedrijven geldig zijn. In andere regio’s kwam er geen goed alternatief. Daardoor werden vooral de vaste klanten van het openbaar vervoer geconfronteerd met prijsstijgingen tot soms wel 75 procent.

De meeste klachten zijn afkomstig uit regio’s waar vervoerders en overheden (die hun opdrachtgevers zijn) hebben besloten het zone- of stersysteem te verlaten en over te stappen op reizen per kilometer. Dit geldt onder andere voor Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. In Zuid-Holland viel de beslissing om over te stappen op een nieuw systeem van afrekenen samen met de komst van een andere vervoerder, namelijk Arriva in plaats van Connexxion. Vooral vanuit de regio Hoekschewaard en Goeree-Overflakkee komen veel klachten.

Inmiddels is afgesproken dat scholieren in de regio’s Hoekschewaard, Goeree-Overflakkee en Drechtsteden financieel gecompenseerd zullen worden. Het OV loket vindt dit een terechte maatregel, maar noemt het “zeer wenselijk” deze regeling uit te breiden tot andere groepen, zoals forenzen. Zij begroet dan ook de plannen die er zijn in Zuid-Holland om de compensatieregeling uit te breiden. Ook in andere regio’s kunnen compensatieregelingen uitkomst bieden. Verder is het volgens het OV loket wenselijk trajectabonnementen in te voeren in regio’s waar de sterzones volledig zijn afgeschaft.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.