Ads Top

Laatste sporen aangesloten op verkeersleiding ProRail

Spoorbeheerder ProRail gaat twee spoortrajecten in Friesland en twee in Gelderland 'zichtbaar' maken voor de treindienstleiders van verkeersleiding. Het betreffen de laatste spoortrajecten in Nederland waar machinisten zelf de seinen op een baanvak handmatig op groen zetten. De aansluiting op de ProRail-verkeersleiding vergroot de veiligheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van reisinformatie.
Het gaat om de spoorlijnen Leeuwarden-Stavoren, Leeuwarden-Harlingen-Haven, Zutphen-Winterswijk en Doetinchem-Winterswijk. Straks wordt er naast mondeling contact, ook automatisch getoond waar de trein zich op het spoor bevindt op de schermen van de treindienstleider van ProRail. Gezien de toenemende drukte op het spoor en de hogere veiligheidseisen die ProRail eraan stelt, wordt tot deze aanpassing overgegaan.  Dat geldt in het bijzonder op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, waar een divers pakket van maatregelen wordt uitgevoerd om de kwetsbaarheid van de treindienst te verminderen.
Machinisten op deze sporen gebruiken nu een infraroodpistool om vanuit de cabine het volgende stuk spoor op hun traject veilig te stellen zonder tussenkomst van de treindienstleider. Wel springen ook hier de seinen automatisch op rood als er een storing is. Een treindienstleider kan echter niet vooraf met behulp van aansturing van de seinen een trein laten wachten of laten doorrijden als dat handiger is
Machinisten hoeven zich straks niet meer bezig te houden met de seinen. Dit gebeurt dan volautomatisch. Doordat er beter zicht is op de exacte locatie van de treinen, wordt ook de informatie voor vervoerder en reiziger nauwkeuriger. Voor treindienstleiders verdwijnt er een aparte werkwijze. Meer eenduidigheid in hun werk is beter voor de veiligheid.
Buiten op en naast het spoor is vrijwel alles aanwezig om de aansluiting mogelijk te maken. De seinen, treindetectie en treinbeveiliging zijn er van kracht. Wat ontbreekt is een verbindende schakel naar de verkeersleidingposten. ProRail wil hiervoor kabels en regelkasten inbouwen. Verwachting is dat deze in 2014 en 2015 worden geplaatst. Dit jaar wordt gebruikt voor precieze planuitwerking en aanbesteding van het project.
ProRail zorgt voor 7000 kilometer spoor en beheert 397 stations. Over het spoor worden dagelijks circa 1 miljoen treinreizen gemaakt en rijden er ruim 350 goederentreinen met een gezamenlijke vracht van 115.000 ton goederen. Daarmee is het Nederlandse spoorwegnet een van de drukste van Europa. Er zijn 13 verkeersleidingsposten die het treinverkeer in Nederland aansturen. Bij ProRail werken 4000 mensen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.