Ads Top

Kwartiersdienst Leeuwarden-Sneek stap dichterbij

Vaker en sneller kunnen reizen tussen Leeuwarden en Sneek en treinen die beter op elkaar aansluiten. Dit moet de kwartiersdienst in de spitsuren tussen Leeuwarden en Sneek mogelijk maken. Provincie Fryslân, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail hebben hiervoor financiële afspraken gemaakt. Dit geld is nodig voor een spooraanpassing waardoor de kwartiersdienst een stap dichterbij komt. In 2018 gaat deze nieuwe dienst van start.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Reizgers moatte sa min mooglik tiid kwyt wêze oan stilstean. In goede oansluting yn Ljouwert fan de treinen út Snits (en Starum) lit op it stuit te winskjen oer. Dit kin better wurde at der tusken Ljouwert en Snits in oare tsjinstregeling riden wurdt. Yn de spits in kertiertsjinst en bûten de spits in healoere-tsjinst.”

De treinen gaan vanaf 2018 op het traject Leeuwarden-Sneek vier keer per uur in de spits rijden. Om deze dienstregeling mogelijk te maken moet het spoor tussen Leeuwarden en Sneek worden aangepast. Dit is nodig omdat er tussen Leeuwarden en Sneek enkel spoor ligt. De treinen die elkaar tegemoetkomen kunnen elkaar alleen passeren in Leeuwarden, Mantgum, Sneek Noord en Sneek. Met het huidige spoor zouden de treinen bij een 15 minuten-dienstregeling elkaar op het enkel spoor tegenkomen. Door treinen iets sneller te laten rijden en door aanpassing van enkele wissels op het spooremplacement in Leeuwarden wordt het mogelijk gemaakt dat de treinen ook bij een kwartiersdienst elkaar in Leeuwarden, Mantgum, Sneek Noord en Sneek kunnen passeren.

De provincie Fryslân investeert hierin €6,85 miljoen. Dit bedrag komt uit het budget van de Brede Doel Uitkering (BDU) voor Verkeer en Vervoer (€3,45 miljoen). En 3,4 miljoen uit het budget dat de provincie in 2011 van het Rijk ontving om kleine aanpassingen aan het regionale spoor te doen. Hierdoor worden de treinen tussen Leeuwarden en Sneek en Leeuwarden en Harlingen minder vertragingsgevoelig. De totale investeringskosten bedragen €11,1 miljoen. De overige kosten worden gedekt vanuit het onderhoudsbudget van ProRail (€ 0,9 miljoen) en het programma ‘Beter Benutten Spoor’ van het Rijk (€3,35 miljoen).


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.