Ads Top

Optimalisatie route R-net Leiden-Katwijk-Noordwijk

Na aanvullend onderzoek naar reizigersstromen in de regio is de route voor de R-net-buslijnen van Leiden naar Katwijk en Noordwijk geoptimaliseerd. De bussen rijden naar verwachting vanaf 2020 in eerste instantie van Leiden Centraal tot eindhaltes Vuurbaakplein in Katwijk en tot ESA/Estec in Noordwijk. De bussen rijden dus niet door naar het Picképlein. Dat is het voorstel van gedeputeerde Ingrid de Bondt en de betrokken bestuurders van de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Noordwijk, Katwijk en de regio Holland Rijnland. Definitieve besluitvorming hierover gebeurt na de zomer. Dan worden het ontwerp en de realisatieovereenkomsten voor het tracé door Gedeputeerde Staten en alle gemeentelijke bestuurders en raden vastgesteld. De komst van R-net biedt reizigers frequenter en comfortabeler openbaar vervoer.

Eerst was het plan om de R-net-bussen na ESA/Estec door te laten rijden tot het Picképlein in het centrum van Noordwijk. Dat levert echter onvoldoende reistijdverkorting op voor reizigers tussen Leiden en Noordwijk; naar verwachting zullen dan ook weinig reizigers in- en uitstappen op het Noordwijkse deel. Daarom geven de bestuurders er voorlopig de voorkeur aan de bestaande buslijnen 20 en 21 tussen Leiden en Noordwijk en de Q-liner 385 tussen Den Haag en Noordwijk volgens de huidige frequentie te handhaven. Mocht er later toch meer belangstelling van reizigers komen, dan kan het gedeelte tot en met Noordwijk alsnog worden uitgevoerd.

De gewijzigde plannen betekenen ook dat er een extra R-net-halte komt bij de Keplerlaan; dit is gunstig voor de inwoners van Katwijk-Noord en medewerkers van ESA/Estec. Daarnaast blijven door handhaving van de huidige frequentie van de Q-liner 385 en de lijnen 20 en 21 zowel reizigers die behoefte hebben aan een snelle verbinding tussen Noordwijk en Leiden als de reizigers in Oegstgeest en Rijnsburg goed bediend.

Op de lijn van Leiden Centraal naar Katwijk en de lijn van Leiden Centraal naar ESA/Estec in Noordwijk rijden de R-net-bussen straks in de spits 6 keer per uur. Op het deel Leiden Centraal tot de halte Raadhuis in Katwijk, waar deze 2 lijnen dezelfde route volgen, betekent dit dat iedere 5 minuten een bus gaat rijden. De huidige lijnen 30 en 31 rijden nu in de spits 4 keer per uur (op het gezamenlijke deel 8 keer per uur). Voor de reizigers op dit traject betekent deze frequentieverhoging een kortere wachttijd waardoor zij sneller op hun eindbestemming zijn.

Voor de komst van R-net worden infrastructurele maatregelen genomen om de bussen zoveel mogelijk ongehinderd door te laten rijden. Dat levert een gemiddelde reistijdverkorting op van enkele minuten ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast worden bestaande haltes omgebouwd en komen er nieuwe haltes bij. R-net haltes hebben duurzaam meubilair, duidelijke en actuele reizigersinformatie en gebruiksvriendelijke fietsenstallingen. De haltes zijn toegankelijk, ruim en hebben dezelfde herkenbare rood-grijze kleurkenmerken als de bussen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.