Ads Top

Provinciale Staten vergaderen op 19 maart verder over Uithoflijn

Op het verzoek van een aantal fracties in Provinciale Staten van Utrecht (PS) is er maandagavond 5 maart gesproken tijdens een extra commissievergadering over de Uithoflijn en de rol van BAM als aannemer van het project. Om zorgvuldig het onderwerp te kunnen voorbereiden en bespreken in PS zal niet op 12 maart een spoeddebat worden gehouden, maar zal op 19 maart het onderwerp verder besproken worden.

De Uithoflijn, die eind 2019 tussen Utrecht Centraal en De Uithof moet gaan rijden, valt in totaal € 84 miljoen duurder uit. PS stemden daarom maandag 12 februari in met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 59 miljoen en een risicoreservering van € 13,7 miljoen voor de Uithoflijn. Op 19 februari werd tijdens een spoedvergadering gesproken over de Uithoflijn naar aanleiding van de zogeheten U10-brief. In deze brief uiten tien gemeenten uit de regio kritiek op de provincie over het mobiliteitsplan en de financiering van de extra kosten van de Uithoflijn.

Tijdens de commissievergadering gaven meerdere partijen aan zich zorgen te maken over het beeld dat is ontstaan over de provincie naar aanleiding van berichtgeving in de media. Daarnaast werd de informatievoorziening over dit project aan Provinciale Staten besproken. In het kader van de klokkenluidersregeling is een melding gedaan over het optreden van een provinciedirecteur in deze zaak. Er is uitgebreid gesproken over hoe de provincie met deze melding is omgegaan en het niet doorgeven aan de accountant van deze melding.

Een aantal fracties gaf aan tevreden te zijn over de brief die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hebben gestuurd. Er zijn schriftelijk en tijdens de vergadering nog veel aanvullende vragen gesteld die nog open staan voor beantwoording voor de vergadering van 19 maart.
Volgens een aantal fracties is aanvullend onafhankelijk onderzoek nodig. Ook de accountant heeft de provincie om extra onderzoek verzocht om de jaarrekening te kunnen goedkeuren. Omdat de aanvragers van het spoeddebat nog meer informatie nodig hebben en tijd willen om zich goed te kunnen voorbereiden, zullen PS op maandag 19 maart verder over dit onderwerp vergaderen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.