Ads Top

Rover: Besluit over sporen Amsterdam moet toekomstvast zijn

Breid station Amsterdam Zuid uit met een derde perron, maar verminder het aantal perronsporen op Amsterdam Centraal niet van 10 tot 9. Dat zijn enkele hoofdpunten van ons advies over komende verbouwingen van deze twee grote stations aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het advies is onlangs uitgebracht door Rover en de collega-consumentenorganisaties in het overlegorgaan Locov.

Om de perrons op Amsterdam Centraal te kunnen verbreden, wordt het aantal sporen de komende jaren teruggebracht. Het laatste voorstel, dat op 15 maart wordt besproken in de Tweede Kamer, is nu om terug te gaan naar 9 sporen. Het gaat om zeer ingrijpende verbouwingen die veel geld kosten en jarenlang gaan duren. Daarom dringen wij in het advies aan op een toekomstvaste beslissing, waarmee we voorlopig uit de voeten kunnen.

Voor de komende decennia wordt in de noordvleugel van de Randstad een grote groei van de mobiliteit verwacht. De studie waarop de beslissing over het aantal sporen in Amsterdam is gebaseerd, kijkt echter niet verder vooruit dan 2030. Het resultaat van de verbouwing zal de mogelijkheden en onmogelijkheden daarentegen voor veel langere termijn vastleggen.

Momenteel wordt een Toekomstbeeld 2040 voor het openbaar vervoer uitgewerkt, waarover later dit jaar zal worden gerapporteerd. Vooruitlopend daarop zou niet besloten moeten worden tot een beperking van het aantal perronsporen op Amsterdam Centraal.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.