Ads Top

Verbetering fietsroute station Lelystad Centrum - Lelystad Airport

(Foto Magalhães)
De bestaande fietsverbinding tussen station Lelystad Centrum en Lelystad Airport wordt aangepast tot snelfietsroute. De route wordt onder andere geschikt voor e-bikes. Het college van Lelystad stelt de gemeenteraad voor om daarvoor een investeringskrediet van 1,35 miljoen euro beschikbaar te stellen. Deze verbeterde fietsroute vloeit voort uit het convenant dat het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben gesloten om de bereikbaarheid van Lelystad Airport te vergroten.

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad nemen elk een deel van de aanleg voor hun rekening. De aan te leggen snelfietsroute loopt vanaf station Lelystad, langs de Middendreef, over de Zuidbrug bij winkelpromenade Palazzo, langs de Larserdreef en vanaf de brug over de Lage Vaart, over het Larserpad tot aan Airport Lelystad. De gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor de aanleg tot aan de brug over de Lage Vaart. De provincie doet de fietsroute tot aan de in aanleg zijnde vernieuwde luchthaven.

De kosten komen in het kader van stimulering fietsgebruik voor subsidiering door het Rijk in aanmerking. Voor het deel dat de gemeente Lelystad aanlegt is in principe 650.000 euro beschikbaar. De gemeenteraad van Lelystad neemt na de zomer van 2017 een besluit over de aanleg van de snelfietsroute en de bijbehorende subsidieaanvraag bij het Rijk.

De snelfietsroute is opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde visie ‘Fietsen in Lelystad’. In deze visie zijn fietsroutes voor het (regionaal) verbindend hoofdfietsnet vastgesteld. Hoofdfietsroutes zijn minimaal 3.50 meter en op drukke delen 4.00 meter breed. Ze worden uitgevoerd in rode verharding en zijn gemaakt van beton of asfalt.
Fasering
De werkzaamheden aan de fietsroute worden in etappes uitgevoerd. Dit gebeurt deels al in 2017, zodat de werkzaamheden waar mogelijk meegenomen worden met andere wegwerkzaamheden door de provincie en gemeente. Zo gaat de verbreding van het fietspad tussen station Lelystad Centrum – Palazzo mee in het ontwerp voor de maatregelen Middenweg, die de doorstroming van het verkeer richting de nieuwe luchthaven moeten bevorderen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.