Ads Top

Spoortaluds naar deltahoogte door stijgende zeespiegel

Het grootste deel van de taluds in het Nederlandse spoornet moet door de stijgende zeespiegel vanaf 2050 tussen de één meter en vier meter hoger liggen, dat blijkt uit een studie “De sporen van een nieuw klimaat” van het Delfts Klimatologisch Instituut dat in opdracht van ProRail is uitgevoerd.

De studie gaat uit van het ongunstigste scenario van klimaatcommissie IPCC, waarin de zeespiegel stijgt met 59 cm. Het spoor ligt veelal op een talud, maar die zullen volgens de studie op deltahoogte moeten gebracht. Ook moeten de talloze elektrische systemen rondom de rails, zoals transformatorhuizen zullen op terpen moeten worden geplaatst en systemen beter beveiligd worden tegen water. Volgens het DKI zijn er tot 2050 4 tot 7 miljard euro aan investeringen nodig voor het zogeheten “suppleren” van de taluds.

Vooral elektrische systemen moeten hoger geplaatst worden, zegt het rapport. Elektriciteitsbekabeling van 3 kilovolt in de grond moeten waterbestendiger worden gemaakt. Het HSL tracé en de Betuweroute zijn al wel op deltahoogte, maar ook hier zijn ophogingen nodig van elektriciteitsvoorzieningen, stelt het DKI. “Het overeind blijven van de elektriciteitsvoorziening moet als keten worden gezien, waar defecte schakels geen effect mogen hebben op de rest van de keten.”

Om de spoordijken ook als waterkering te gebruiken moeten alle overwegen in laaggelegen gebieden worden vervangen door viaducten die met sluizen afgesloten kunnen worden. Dat is volgens het instituut geen nieuwe technologie. “Nederland heeft door de inundatiewerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ervaring met dat type sluizen. De laatste lag lange tijd bij het A2 viaduct bij de Diefdijk, tussen Everdingen en Culemborg.”

ProRail zal de uitkomsten van het onderzoek bespreken met de Deltacommissaris en met een berekening komen van de kosten, zodat die in de Planbegroting Klimaatvoorziening Infrastructuur kan worden meergenomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.