Ads Top

Aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid loopt vertraging op

De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg loopt vertraging op.

De vertraging komt door de vondst van lage concentraties PFOS en PFOA in de bodem van het hele werkgebied. Daarnaast blijken de kosten voor het project hoger dan tijdens de voorbereidingen zijn geraamd. De verwachting is dat de provincie Noord-Holland het project na de zomer kan aanbesteden zodat de werkzaamheden in 2019 kunnen starten.

De stoffen PFOS en PFOA zijn sinds de jaren zestig wereldwijd op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld in blusschuim en brandvertragers. De aangetroffen concentraties zijn lager dan de risicogrenzen die het RIVM voor de volksgezondheid aangeeft, het is daarom niet te verwachten dat er gezondheidsrisico’s zijn voor de omgeving.

Het ontbreken van beleid voor het verwerken van grond verontreinigd met PFOS/PFOA maakte het tot voor kort niet mogelijk de grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan elders te hergebruiken. Inmiddels is er door de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer beleid vastgesteld waarin staat onder welke voorwaarden de grond hergebruikt mag worden. Op dit moment wordt in samenwerking met de gemeenten gewerkt aan een grondstromenplan om de overtollige grond van het project op een verantwoordelijke wijze binnen het project te hergebruiken of af te voeren.

De kosten voor het project vallen hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. Dit heeft verschillende oorzaken. Onder andere tegenvallers bij verschillende infra-maatregelen, flink hogere kosten voor het verleggen van kabels en leidingen, de vondst van PFOS en PFOA en een stevige indexering vanwege een aantrekkende markt. De provincie werkt, samen met haar partners, aan oplossingen. Zo wordt onder andere gekeken waar werkzaamheden geoptimaliseerd kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.